Prace drogowe

Rozwój sieci komunikacyjnej powoduje wzrost koniunktury na maszyny budowlane związane z budową dróg i autostrad. Maszyny stosowane do prac drogowych dzieli się na trzy kategorie. Dozowniki do asfaltu. Służą do równomiernego rozściełania wcześniej przygotowanej mieszanki bitumiczno-mineralnej. Maszyna zaopatrzona jest w olbrzymi zsyp, z którego za pomocą rozgarniaka rozkładana jest na całą szerokość łoża roboczego. Masa jest zadawana na z góry założona grubość, zapewniająca stabilność podłożu; stabilizatory podłoża są maszynami znacznych rozmiarów. Samojezdnymi lub wymagającym napędu zewnętrznego. Ich praca polega na sporządzaniu w bębnie mieszanki stanowiącej przyszłe podłoże. Na plac budowy trafiają komponenty, z których na miejscu powstaje surowiec gotowy. Maszyna jest świetnym rozwiązaniem logistycznym, gdyż transportuje się produkty podstawowe i półprodukty i nie trzeba zgrywać dostaw gotowego surowca z harmonogramem innych prac; frezarki do zużytych powierzchni asfaltowych. System olbrzymich frezów zagłębia się w powierzchnię asfaltu na zadaną głębokość i wstępnie wyrównuje powierzchnię pod nowy asfaltowy dywanik.

Maszyny do robót ziemnych

Są to maszyny budowlane, które można podzielić na cztery kategorie. Pierwsza to koparki. Dzieli się je na podsiębierne – dość uniwersalne, mogące pracować zarówno powyżej, jak i poniżej poziomu gruntu, na którym przyszło im stanąć; przedsiębierne – ten rodzaj maszyny pracuje najlepiej z poziomu wykonywanego wykopu; chwytakowe – wykonują głębokie pionowe wykopy; zbierakowe – zasobnik pobierający materiał do transportu jest ciągnięty po dnie wykopu. Druga, ładowarki łyżkowe. Następna kategoria to grupa maszyn służących do rozwarstwiania nawierzchni. Do grona maszyn z tej kategorii należą: spycharki; zgarniarki; równiarki; zrywarki. Maszyny te współpracują z koparkami. Mogą operować w trudnodostępnych rejonach, przygotowując front pracy dla mniej mobilnych maszyn. Na przykład spycharki zgarniają, warstwa po warstwie, nawierzchnię w jedno miejsce, z którego koparka prowadzi załadunek na ciężki sprzęt do transportu. I ostatnia grupa, do której należą maszyny do zagęszczania nawierzchni gruntu. Reprezentanci to walce; zagęszczarki; ubijarki. W trakcie wymiany podłoża zagęszczają nawierzchnię każdej warstwy.